Kadra/Instrumenty

Funkcję dyrektora szkoły pełni Agnieszka Michalczyk-absolwentka Akademii Muzycznej
im .F .Chopina w Warszawie.

INSTRUMENTY

SKRZYPCE
Agnieszka Michalczyk-absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Grażyna Sadowska-absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Izabela Tarszkiewicz- absolwentka Akademii Muzycznej  w Gdańsku
FORTEPIAN
Walentyna Domosławska- absolwentka Moskiewskiej Akademii Muzycznej
Anna Mendakiewicz- absolwentka Wydziału Muzykologii Akademii w Częstochowie
Dagny Czajkowska- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

Christian Ramos- absolwent Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie

Barbara Galas- absolwentka Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie filia w Białymstoku

Maria Cichocka- studentka Uniwersytetu Muzycznego im.F.Chopina w Warszawie

GITARA KLASYCZNA

Adam Komorowski- absolwent Szkoły Muzycznej 2 st .im. F. Chopina w Warszawie

Wiktoria Kozelskaya- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Grodnie

ŚPIEW

Joanna Drewniak – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F.Chopina w Warszawie

FLET

Joanna Tic Ramos- absolwentka Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie
PERKUSJA
Barbara Galas- absolwentka Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie filia w  Białymstoku
Patryk Grochowalski-absolwent Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
Dagny Czajkowska- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie