Kadra/Instrumenty

Założycielami szkoły są Agnieszka i Piotr Michalczykowie.
Funkcję dyrektora szkoły pełni Agnieszka Michalczyk-absolwentka Akademii Muzycznej
im .F .Chopina w Warszawie.

INSTRUMENTY

SKRZYPCE
Agnieszka Michalczyk-absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Grażyna Sadowska-absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Izabela Tarszkiewicz- absolwentka Akademii Muzycznej  w Gdańsku
FORTEPIAN
Walentyna Domosławska- absolwentka Moskiewskiej Akademii Muzycznej
Anna Mendakiewicz- absolwentka Wydziału Muzykologii Akademii w Częstochowie
Dagny Czajkowska- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

Barbara Galas- absolwentka Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie filia w Białymstoku
GITARA KLASYCZNA
Aleksandra Barwaniec- absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi
Adam Komorowski- absolwent Szkoły Muzycznej 2 st .im. F. Chopina w Warszawie
Tomasz Bereda – absolwent Akademii Muzycznej im .F. Chopina w Warszawie

ŚPIEW
Malwina Borkowicz- absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi

Krzysztof Kurach- Absplwent  Jazzowego Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej II st.im.F.Chopina w Warszawie

FLET

Joanna Tic Ramos- absolwentka Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie
PERKUSJA
Barbara Galas- absolwentka Akademii Muzycznej im. F.chopina w Warszawie filia w  Białymstoku
Patryk Grochowalski-absolwent Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
Dagny Czajkowska- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie
Justyna Nowakowska- absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im .F. Chopina w Warszawie