O nas

Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku powstała w 1998r.Jest pierwszą tego typu placówką na terenie Otwocka.
Została wpisana do rejestru niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 204/26/1998 w Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które sprawuje nad nią nadzór merytoryczny.
Celem działalności szkoły jest profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży przez wysoko wykwalifikowaną kadrę muzyków-pedagogów.
Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy lubią muzykować i chcą rozwijać swoje zdolności.
Ciekawy program, indywidualnie dobrany do możliwości ucznia ,oraz przyjazna atmosfera dają znakomite efekty i przynoszą wiele satysfakcji z nauki.